Последование ко Святому Причащению Божественныя Тайны Тела и Крове Христовы

Молитва святого Симеона Метафраста, 3-я

Еди́не  чи́стый  и 
нетле́нный  Го́споди,  за  неизрече́нную 
ми́лость  человеколю́бия  на́ше  все 
восприе́мый  смеше́ние,  от  чи́стых 
и  де́вственных  крове́й  па́че 
естества́  Ро́ждшия  Тя,  Ду́ха 
Боже́ственнаго  наше́ствием  и 
благоволе́нием  Отца́  присносу́щнаго, 
Христе́  Иису́се,  прему́дросте 
Бо́жия,  и  ми́ре,  и  си́ло; 
Твои́м  восприя́тием  животворя́щая  и 
спаси́тельная  страда́ния  восприе́мый, 
крест,  гво́здия,  копие́,  смерть, 
умертви́  моя́  душетле́нная 
стра́сти  теле́сныя.  Погребе́нием 
Твои́м  а́дова  плени́вый  ца́рствия, 
погреби́  моя́  благи́ми  по́мыслы 
лука́вая  сове́тования  и  лука́вствия 
ду́хи  разори́.  Тридне́вным  Твои́м 
и  живоно́сным  воскресе́нием  па́дшаго 
пра́отца  возста́вивый,  возста́ви  мя, 
грехо́м  попо́лзшагося,  о́бразы  мне 
покая́ния  предлага́я.  Пресла́вным 
Твои́м  вознесе́нием  плотско́е 
обожи́вый  восприя́тие  и  сие́ 
десны́м  Отца́  седе́нием  почты́й, 
сподо́би  мя  прича́стием  Святы́х 
Твои́х  Та́ин  десну́ю  часть 
спаса́емых  получи́ти.  Сни́тием 
Уте́шителя  Твоего́  Ду́ха  сосу́ды 
че́стны  свяще́нныя  Твоя́  ученики́ 
соде́лавый,  прия́телище  и  мене́ 
покажи́  Того́  прише́ствия.  Хотя́й 
па́ки  приити́  суди́ти  вселе́нней 
пра́вдою,  благоволи́  и  мне 
усре́сти  Тя  на  о́блацех,  Судию́ 
и  Созда́теля  моего́,  со  все́ми 
святы́ми  Твои́ми:  да  безконе́чно 
славосло́влю  и  воспева́ю  Тя,  со 
Безнача́льным  Твои́м  Отце́м  и 
Пресвяты́м  и  Благи́м  и 
Животворя́щим  Твои́м  Духом,  ны́не 
и  при́сно  и  во  ве́ки  веко́в. 
Ами́нь.

Молитва того же святого, 10-я

Го́споди  Иису́се 
Христе́,  Бо́же  мой,  осла́би, 
оста́ви,  очи́сти  и  прости́  ми, 
гре́шному,  и  непотре́бному,  и 
недосто́йному  рабу́  Твоему́, 
прегреше́ния,  и  согреше́ния  и 
грехопаде́ния  моя́,  ели́ка  Ти  от 
ю́ности  моея́,  да́же  до 
настоя́щаго  дне  и  часа́  согреши́х: 
а́ще  в  ра́зуме  и  в 
неразу́мии,  а́ще  в  словесе́х 
или́  де́лех,  или́  помышле́ниих 
и  мы́слех,  и  начина́ниих,  и  всех 
мои́х  чу́вствах.  И  моли́твами 
безсе́менно  ро́ждшия  Тя,  Пречи́стыя 
и  Присноде́вы  Мари́и,  Ма́тере 
Твоея́,  еди́ныя  непосты́дныя 
наде́жды  и  предста́тельства  и 
спасе́ния  моего́,  сподо́би  мя 
неосужде́нно  причасти́тися  пречи́стых, 
безсме́ртных,  животворя́щих  и  стра́шных 
Твои́х  Та́инств,  во  оставле́ние 
грехо́в  и  в  жизнь  ве́чную:  во 
освяще́ние  и  просвеще́ние,  кре́пость, 
исцеле́ние,  и  здра́вие  души́  же 
и  те́ла,  и  в  потребле́ние  и 
всесоверше́нное  погубле́ние  лука́вых 
мои́х  помысло́в,  и  помышле́ний,  и 
предприя́тий,  и  нощны́х  мечта́ний, 
те́мных  и  лука́вых  духо́в; 
я́ко  Твое́  есть  Ца́рство,  и 
си́ла,  и  сла́ва,  и  честь,  и 
поклоне́ние,  со  Отце́м  и  Святы́м 
Твои́м  Ду́хом,  ны́не  и 
при́сно  и  во  ве́ки  веко́в. 
Ами́нь. 

все песни Последование ко Святому Причащению

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  18:13

  Последование ко Святому Причащению
  03. Канон Богородице

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  16:38

  Последование ко Святому Причащению
  04. Канон Ангелу Хранителю

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  45:28

  Последование ко Святому Причащению
  1_Каноны совмещенные

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  18:37

  Последование ко Святому Причащению
  02. Канон покаянный

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  18:37

  Последование ко Святому Причащению.
  Покаянный канон ко Господу нашему Иисусу Христу.

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  19:01

  Последование ко Святому Причащению
  Часть 1.

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  18:33

  Последование ко Святому Причащению
  Часть 2

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  01:02:20

  Последование ко Святому Причащению
  часть 1

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  18:13

  Последование ко Святому Причащению.
  Канонмолебный ко Пресвятой Богородице.

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:12

  Последование ко Святому Причащению
  01. Молитвы предначинательные

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  01:01:54

  Последование ко Святому Причащению
  часть 2

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  46:34

  Последование ко святому причащению
  Канон ко причастию + молитвы

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  49:08

  Последование ко Святому Причащению
  каноны совмещённые

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  04:10

  Последование ко Святому Причащению
  Молитва 6-я, Прп.Симеона Нового Богослова

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  08:58

  Последование ко святому Причащению
  Благодарственные молитвы

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  14:22

  Последование ко Святому Причащению.
  Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу.

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  18:13

  Последование ко Святому Причащению
  Канон Богородице

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  16:38

  Последование ко Святому Причащению
  Канон Ангелу Хранителю

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  13:41

  Последование ко Святому Причащению.
  Канон Ангелу-хранителю

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  23:03

  Последование ко Святому Причащению
  На русском языке.

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  46:34

  Последование ко святому Причащению
  Последование ко Причастию

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  46:34

  Последование ко Святому Причащению
  2_Последование

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  49:08

  Последование ко Святому Причащению
  Последование ко Святому Причащению

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  46:34

  Последование ко Святому Причащению
  2 Последование

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  19:55

  Последование ко Святому Причащению
  Канон молебный ко Пресвятой Богородице

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  21:57

  Последование ко Святому Причащению
  ЧАСТЬ 1

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  23:36

  Последование ко Святому Причащению
  ЧАСТЬ 3

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  35:14

  Последование ко Святому Причащению
  ЧАСТЬ 4

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  20:24

  Последование ко Святому Причащению
  ЧАСТЬ 2

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  35:51

  ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ
  ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  44:02

  Последование ко Святому Причащению
  Последование ко Святому Причащению

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  01:01:54

  Последование ко Святому Причащению
  часть 1ая

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  45:28

  Последование ко Святому Причащению
  Каноны совмещенные

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  44:44

  Последование ко Святому Причащению
  1. Последование ко Святому Причащению

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  16:01

  ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ
  Молитвы

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  18:18

  Последование ко Святому Причащению
  Часть первая

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  01:00:40

  Последование ко Святому Причащению
  Молитвослов

1

Три совмещенные канона ко Причастию

Причастие – это залог человеческого воскресения, из чего можно сделать вывод, что к нему нужно готовиться со всей серьезностью. С этой целью необходимо провести ритуал очищения души от всего греховного. Причастные каноны не следует считать чем-то формальным. Для их чтения нужно определенное духовное настроение. Забудьте про злобное и гневное состояние, не предавайтесь ненужным размышлениям и болтовне. Подойдите к ритуалу со всей ответственностью – уединитесь и настройтесь на умиротворение и глубокомыслие, затем начните читать молитвенные тексты и каноны. Так ваша подготовка к Причастию будет правильной.

Одной из обязанностей каждого верующего считается чтение канонов ко причастию. Эти каконы содержат Покаянного канона к Господу Иисусу Христу, Молебный канон к Пресвятой Богородице и Канон Ангелу-хранителю. Не обязательно читать все каноны за раз, можно и по одному за вечер. Каждый христианин должен подготовиться таким образом дома и ввести это за обязательный ритуал.

Если говорить о совмещенном каноне более детально, то он может включать все песни, но тогда рекомендуется выключить тропарь перед каноном Богородице и Ангелу Хранителю и гимнографические тексты, которые следуют в заключении канона Божьей Матери. Для правильного совмещения канонов необходимо обратиться к молитвослову.

После того, как канон будет совмещен (совмещенный канон еще называют трехканонником), христианину, который хочет приступить к таинству по всем правилам, рекомендуется к прочтению специальное последование, которое состоит из канона к святому причащению, десяти молитв определенного количества псалмов. Также не следует забывать, что утренние молитвы и молитвы, читаемые вечером также не отменяются.

Псалом 50

Поми́луй  мя,  Бо́же, 
по  вели́цей  ми́лости  Твое́й,  и 
по  мно́жеству  щедро́т  Твои́х 
очи́сти  беззако́ние  мое́.  Наипа́че 
омы́й  мя  от  беззако́ния 
моего́́,  и  от  греха́ 
моего́́  очи́сти  мя;  я́ко 
беззако́ние  мое́  аз  зна́ю,  и 
грех  мой  предо́  мно́ю  есть 
вы́ну.  Тебе́  еди́ному  согреши́х 
и  лука́вое  пред  Тобо́ю  сотвори́х; 
я́ко  да  оправди́шися  во  словесе́х 
Твои́х,  и  победи́ши  внегда́ 
суди́ти  Ти.  Се  бо,  в  беззако́ниих 
зача́т  есмь,  и  во  гресе́х 
роди́  мя  ма́ти  моя́.  Се  бо, 
и́стину  возлюби́л  еси́; 
безве́стная  и  та́йная  прему́дрости 
Твоея́  яви́л  ми  еси́. 
Окропи́ши  мя  иссо́пом,  и  очи́щуся; 
омы́еши  мя,  и  па́че  сне́га 
убелю́ся.  Слу́ху  моему́́ 
да́си  ра́дость  и  весе́лие; 
возра́дуются  ко́сти  смире́нныя. 
Отврати́  лице́  Твое́  от  грех 
мои́х  и  вся  беззако́ния  моя́ 
очи́сти.  Се́рдце  чи́сто  сози́жди 
во  мне,  Бо́же,  и  дух  прав 
обнови́  во  утро́бе  мое́й.  Не 
отве́ржи  мене́  от  лица́ 
Твоего́  и  Ду́ха  Твоего́ 
Свята́го  не  отыми́  от  мене́. 
Возда́ждь  ми  ра́дость  спасе́ния 
Твоего́  и  Ду́хом  Влады́чним 
утверди́  мя.  Научу́  беззако́нныя 
путе́м  Твои́м,  и  нечести́вии  к 
Тебе́  обратя́тся.  Изба́ви  мя  от 
крове́й,  Бо́же,  Бо́же  спасе́ния 
моего́́;  возра́дуется  язы́к  мой 
пра́вде  Твое́й.  Го́споди,  устне́ 
мои́  отве́рзеши,  и  уста́  моя́ 
возвестя́т  хвалу́  Твою́.  Я́ко 
а́ще  бы  восхоте́л  еси́ 
же́ртвы,  дал  бых  у́бо: 
всесожже́ния  не  благоволи́ши.  Же́ртва 
Бо́гу  дух  сокруше́н;  се́рдце 
сокруше́нно  и  смире́нно  Бог  не 
уничижи́т.  Ублажи́,  Го́споди, 
благоволе́нием  Твои́м  Сио́на,  и  да 
сози́ждутся  сте́ны  Иерусали́мския. 
Тогда́  благоволи́ши  же́ртву 
пра́вды,  возноше́ние  и  всесожига́емая; 
тогда́  возложа́т  на  олта́рь  Твой 
тельцы́.

Саундтреки

Из фильма В центре вниманияИз фильма Ван ХельсингИз сериала Дневники ВампираИз фильма Скауты против зомбииз фильмов ‘Миссия невыполнима’Из фильма Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2OST ‘Свет в океане’OST “Большой и добрый великан”из фильма ‘Новогодний корпоратив’из фильма ‘Список Шиндлера’ OST ‘Перевозчик’Из фильма Книга джунглейиз сериала ‘Метод’Из фильма ТелохранительИз сериала Изменыиз фильма Мистериум. Тьма в бутылкеиз фильма ‘Пассажиры’из фильма ТишинаИз сериала Кухня. 6 сезониз фильма ‘Расплата’ Из фильма Человек-муравейиз фильма ПриглашениеИз фильма Бегущий в лабиринте 2из фильма ‘Молот’из фильма ‘Инкарнация’Из фильма Савва. Сердце воинаИз сериала Легко ли быть молодымиз сериала ‘Ольга’Из сериала Хроники ШаннарыИз фильма Самый лучший деньИз фильма Соседи. На тропе войныМузыка из сериала “Остров”Из фильма ЙоганутыеИз фильма ПреступникИз сериала СверхестественноеИз сериала Сладкая жизньИз фильма Голограмма для короляИз фильма Первый мститель: ПротивостояниеИз фильма КостиИз фильма Любовь не по размеруOST ‘Глубоководный горизонт’Из фильма Перепискаиз фильма ‘Призрачная красота’Место встречи изменить нельзяOST “Гений”из фильма ‘Красотка’Из фильма Алиса в ЗазеркальеИз фильма 1+1 (Неприкасаемые)Из фильма До встречи с тобойиз фильма ‘Скрытые фигуры’из фильма Призывиз сериала ‘Мир Дикого Запада’из игр серии ‘Bioshock’ Музыка из аниме “Темный дворецкий”из фильма ‘Американская пастораль’Из фильма Тарзан. ЛегендаИз фильма Красавица и чудовище ‘Искусственный интеллект. Доступ неограничен”Люди в черном 3’из фильма ‘Планетариум’Из фильма ПрогулкаИз сериала ЧужестранкаИз сериала Элементарноиз сериала ‘Обратная сторона Луны’Из фильма ВаркрафтИз фильма Громче, чем бомбыиз мультфильма ‘Зверопой’Из фильма БруклинИз фильма Игра на понижениеИз фильма Зачарованнаяиз фильма РазрушениеOST “Полный расколбас”OST “Свободный штат Джонса”OST И гаснет светИз сериала СолдатыИз сериала Крыша мираИз фильма Неоновый демонИз фильма Москва никогда не спитИз фильма Джейн берет ружьеИз фильма Стражи галактикииз фильма ‘Sos, дед мороз или все сбудется’OST ‘Дом странных детей Мисс Перегрин’Из игры Contact WarsИз Фильма АмелиИз фильма Иллюзия обмана 2OST Ледниковый период 5: Столкновение неизбежноИз фильма Из тьмыИз фильма Колония Дигнидадиз фильма ‘Страна чудес’Музыка из сериала ‘Цвет черёмухи’Из фильма Образцовый самец 2из фильмов про Гарри Поттера Из фильма Дивергент, глава 3: За стеной из мультфильма ‘Монстр в Париже’из мультфильма ‘Аисты’Из фильма КоробкаИз фильма СомнияИз сериала Ходячие мертвецыИз фильма ВыборИз сериала Королек – птичка певчаяДень независимости 2: ВозрождениеИз сериала Великолепный векиз фильма ‘Полтора шпиона’из фильма Светская жизньИз сериала Острые козырьки

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: